Folant Beschermingsbewind

Home » Economie » Dienstverlening » Folant Beschermingsbewind

Mensen die om lichamelijke en/of psychische redenen tijdelijk of blijvend niet meer in staat zijn om hun eigen financiële belangen te behartigen kunnen een beroep doen op beschermingsbewind. De kantonrechter kan een bewindvoerder aanstellen ter bescherming van de financiële belangen. Daarvoor moet iemand wel een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Vervolgens zal de kantonrechter besluiten, aan de hand van de stukken en een zitting, of dat de betrokkene niet meer zelf in staat is om zijn of haar eigen financiële belangen te behartigen.

Wanneer er een bewindvoerder aan wordt gesteld, dan wordt het beheer van de financiën uit handen genomen. Dit wil zeggen dat het vermogen, of een deel van het vermogen, onder bewind wordt gesteld. Als het vermogen van iemand onder bewind staat, dan noemen we deze persoon ook wel de onder bewind gestelde.

Nieuwe grond voor beschermingsbewind

Vanaf 1 januari 2014 is er in de wet het een en ander gewijzigd. Lichamelijke of psychische redenen, maar ook verkwisting of het hebben van problematische schulden vormen nu samen een grond voor het beschermingsbewind. Daarbij geldt ook dat een bewind dat is ingesteld vanwege verkwisting of door het hebben van problematische schulden, vast wordt gelegd in een openbaar register (Curatele en bewindregister).

Schulden
Wanneer iemand onder bewind is gesteld en schulden heeft én er zijn dan betalingsregelingen mogelijk dan zal Folant Bewind namens de onder bewind gestelde betalingsregelingen kunnen treffen. Mocht het zo zijn dat er sprake is van problematische schulden dan kan een schuldhulpverlenende instantie in worden geschakeld. Folant bewind begeleidt u dan naar de schuldhulpverlening. Vervolgens worden de financiën gestabiliseerd en wordt ook de schuldenlast geïnventariseerd. Vervolgens verzorgt Folant bewind de administratieve zaken voor een aanmelding voor schuldhulpverlening.


Danny Dienstverlening Geen reacties
+ een+ twee+ drie+ vier+ vijf
Loading...

Folant
  • Folant
  • Postbus 136
  • 2800 AC
  • Gouda
  • Telefoon: 0182-524243
  • Website: www.folant.nl

Trefwoorden: , ,

Plaats een Reactie